Bij VAA Data Works zetten we ons elke dag in voor innovatie in de Agri & Food. Daarom zijn we ontzettend trots op onze technische bijdrage in het Flori-Chain pilotproject, in samenwerking met Wageningen Economic Research (WeCR) Lees hieronder meer over dé data innovatie in de sierteeltketen!

Alle relevante informatie over de sierteeltketen is via een blockchaintechnologie beschikbaar voor de stakeholders via één tool. Een behoefte vanuit de sector die nu werkelijkheid wordt! Door middel van de Flori-Chain pilot wordt de sierteeltketen transparant, overzichtelijk en worden bepaalde afspraken geborgd. Dit biedt een grote meerwaarde voor de teler, bewortelaar, afnemer en veiling. De tool die door middel van blockchain tot stand is gekomen geeft met één druk op de knop alle relevante informatie over bijvoorbeeld een partij potplanten weer, over heel de keten heen! In de applicatie kan informatie dus makkelijk ingezien en gedeeld worden. Dit is een revolutionaire ontwikkeling in de sierteeltketen.

Beeld/graphic: Wageningen University & Research.

Binnen het werkende prototype van deze pilot is het nu bijvoorbeeld mogelijk om gewasbeschermingsmiddelengebruik door de verschillende deelnemers in de keten op partij niveau te volgen en traceren, eventueel tot aan de consument. De ingebrachte data worden gevalideerd door de koppeling vanuit blockchain met CTGB en FloriCode; hiermee geeft de applicatie de telers en vervolg schakels in de keten een betrouwbaar inzicht in het middelengebruik. Ook is eenmalige registratie mogelijk door de systemen van gebruikers te koppelen aan de ontwikkelde blockchain, bijvoorbeeld eigen registraties van middelengebruik in het bedrijfsmanagement systeem kunnen worden ingeladen inde Flori-Chain tool met behulp één druk op de knop.

 

Flori-Chain maakt data delen binnen de keten gemakkelijker én geeft daarbij ook mogelijkheden voor ketenoptimalisatie, een beter handelsperspectief en borging van de kwaliteit. Daarnaast kan er bespaard worden op certificeringskosten door de datakoppeling uit de blockchain met certificerende instanties. De opkomst van een smart data-ecosysteem draagt bij aan de transparantie, duurzaamheid en concurrentiekracht van de sierteeltketen. De data over alle facetten van duurzaamheid zoals meststoffen en energieverbruik kan gedeeld worden, wat zorgt voor vertrouwen van overheid en maatschappij in de sector. Een brede uitrol van deze pilot sluiten we om die reden ook niet uit, evenals de implementatie van blockchain technologieën in andere sectoren. Dit biedt in onze ogen perspectief voor de land- en tuinbouwsectoren in Nederland waar juist onze sterke sectoren onderscheid kunnen maken ten opzichte van andere organisaties in de wereld.

Flori-Chain: Inzicht en transparantie in de sierteeltsector

Annemarie de Ceuster

Commercieel relatiebeheerder